Bestyrelse

Formand: Per Abildtrup

Kasserer: Metha Nielsen

Bestyrelsesmedlemmer: Gert Uffe Andersen, Bitten Kathrin Bliesman, Christian “Krelle” Hansen, Ulla Rasmussen, og Torben Larsen

Suppleanter: Mette Hansen og Dorte Møller